Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2171216 obálek a 536592 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Emoční inteligence dítěte a její rozvoj.

Autor: Shapiro, Lawrence E
Rok: 1998
ISBN: 9788071782384
NKP-CNB: cnb000372407
OCLC Number: (OCoLC)40790199
OKCZID: 110323777

Citace (dle ČSN ISO 690):
SHAPIRO, Lawrence E. Emoční inteligence dítěte a její rozvoj. Překlad Hana KAŠPAROVSKÁ. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 267 s. Rádci pro rodiče a vychovatele.
Zdroj:


Digitální objekty

Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Podněty k tomu, jak ovlivnit jednání dětí změnou jejich myšlení, jak je podpořit v navazování nových vztahů, motivovat je k dobrým výkonům, podporovat jejich vytrvalost apod. V poslední době se ukazuje, že pro úspěšné zařazení do života je emoční inteligence (EQ) důležitější než inteligence kognitivní (IQ). Emoční inteligence se týká schopnosti ovládat vlastní emoce, ale také empatie a sociálních dovedností. Rozvoj emoční inteligence dítěte by proto měl být nedílnou součástí výchovy na každém vývojovém stupni.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Zboží.cz
Můj antikvariát


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (18.205.109...)