Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2889012 obálek a 871965 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Základní formy strachu: typy lidské osobnosti, jejich vznik, charakteristiky a formy vztahůAutor: Riemann, Fritz a Bosáková, Eva
Rok: 1999
ISBN: 9788071783138
NKP-CNB: cnb000740493
OCLC Number: (OCoLC)84979204
OKCZID: 110008213
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
RIEMANN, Fritz. Základní formy strachu: typy lidské osobnosti, jejich vznik, charakteristiky a formy vztahů. Překlad Eva BOSÁKOVÁ. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 199 s. Spektrum.

Hodnocení: 4.4 / 5 (46 hlasů)


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné po přihlášení )
Národní digitální knihovna (dostupné po přihlášení )Anotace

 

Autor, světový psychoanalytik a psychopatolog, staví svoji typologii na čtyřech základních požadavcích života, se kterými se člověk musí vyrovnat - na samostatnosti, sounáležitosti, stálosti a změně. Tyto požadavky vyvolávají v lidech pocit strachu a úzkosti. Podle převládajícího zdroje se pak typy jednotlivých osobností dělí na schizoidní - přehánějící tendenci být jedinečným individuem, trpící strachem ze závislosti na druhých a ztráty vlastního já; depresivní - vyznačující se nadměrným sklonem k sebeodevzdání, bojící se sebeuskutečnění jakožto izolace; nutkavé - hrozící se změn, usilující o stálost; hysterické - milující změny, děsící se stálosti. Riemann podrobně vysvětluje jednotlivé osobnostní typy, tvrzení dokládá konkrétními příklady z praxe. Text je psán srozumitelně, takže knihu mohou číst i laici.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Zboží.cz
Můj antikvariát
Databázeknih.cz
KNIHCENTRUM.cz
Antikvariát Avion


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)