Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2847728 obálek a 855372 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Přehled antropologických teorií kultury



Autor: Soukup, Václav
Rok: 2000
ISBN: 9788071783282
NKP-CNB: cnb000773117
OCLC Number: (OCoLC)44526016
OKCZID: 110274523
Vydání: Vyd. 1

Citace (dle ČSN ISO 690):
SOUKUP, Václav. Přehled antropologických teorií kultury. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 229 s. Studium.

Hodnocení: 4.5 / 5 (16 hlasů)


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné po přihlášení )
Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné po přihlášení )



Anotace

 

Kniha představuje obor kulturní a sociální antropologie. Předmětem tohoto oboru je studium cizích kultur, posuzovaných jako jedinečné entity, které nelze hodnotit podle našich kulturních zvyklostí a norem. Každá společnost se totiž vyznačuje specifickou kulturou, způsobem života sdíleným členy této společnosti. A tak autor předkládá základní teorie kultury, doplněné o charakteristiku jednotlivých směrů kulturní a sociální antropologie i o prezentaci konkrétních antropologických osobností, které přispěly k institucionalizování zmíněného oboru. Důraz je kladen na anglosaskou sociální a kulturní antropologii a její vývojové proměny.

Zdroj anotace: Městská knihovna v Praze



Dostupné zdroje

Můj antikvariát
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)