Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2436360 obálek a 678532 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

300 her a cvičení pro úspěšný vstup do školy

Autor: Weaver, Mary
Rok: 2001
ISBN: 9788071785125
NKP-CNB: cnb000997093
OCLC Number: (OCoLC)50340856
OKCZID: 110006149
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
WEAVER, Mary. 300 her a cvičení pro úspěšný vstup do školy. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001, 166 s. Nápady - hry - tvořivost. ISBN 80-7178-512-1.


Anotace

 

Hry umožní dítěti rozvoj slovní zásoby, formulování otázek, řešení problémů, porovnávání a třídění, rozvoj paměti, myšlení a grafomotoriky. Kniha je rozdělena na čtyři části - písmena a slova, matematické představy, základy přírodních věd a manuální zručnost. Vždy je uveden název hry, věk dítěte, pro které je určena a dovednost, kterou tato hra rozvíjí. Dítě se pomocí cvičení seznamuje se světem kolem sebe, jeho zvuky, barvami, tvary. Učí se pozorovat, porovnávat, vyhodnocovat a vše popisovat slovy.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Československá bibliografická databáze
Můj antikvariát


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.239.118...)