Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2892855 obálek a 873897 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Předškolní a primární pedagogika =: Predškolská a elementárna pedagogikaAutor: Kolláriková, Zuzana a Pupala, Branislav
Rok: 2001
ISBN: 9788071785859
NKP-CNB: cnb001027666
OCLC Number: (OCoLC)50344881
OKCZID: 110004944
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
KOLLÁRIKOVÁ, Zuzana, ed. a PUPALA, Branislav, ed. Předškolní a primární pedagogika =: Predškolská a elementárna pedagogika. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 455 s.


Digitální objekty

Univerzita Karlova (dostupné pouze v této knihovně)
Národní digitální knihovna (dostupné po přihlášení )
Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné po přihlášení )Anotace

 

Málokdo pochybuje o tom, že v předškolním a mladším školním věku se pokládají základy, na nichž se bude postupně budovat celá vzdělanost dítěte. Kolektiv předních odborníků v této knize shromáždil nejnovější poznatky o psychologických a sociálních faktorech, které ovlivňují vzdělávání mladších dětí, o koncepci předškolní a primární výchovy ve světě i v Čechách a na Slovensku, i o soudobém pojetí a cílech jednotlivých oblastí kurikula. Kniha je rozčleněna na 3 části: Sociální dimenze dětství a výchovy (vztahy rodiny a školy-hledání dialogu, vstup dítěte do školy, komuniace mezi rodinou a školou,..), Základní otázky předškolní a elementární výchovy (smysl předškolní výchovy a primárního vzdělávání, školní zralost dítěte, diagnostika a hodnocení žáka ve vyučování,…), Počáteční utváření kulturní gramotnosti (rozvoj literární gramotnosti, utváření matematického světa, příroda, sociální prostředí, děti a umění, …). Řada nových koncepcí a informací je slovenské i české veřejnosti v takto ucelené podobě představována poprvé.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Můj antikvariát
KNIHCENTRUM.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)