Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2875565 obálek a 866082 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Správní řád: komentářAutor: Vopálka, Vladimír, Šolín, Miloslav a Šimůnková, Věra
Rok: 2003
ISBN: 9788071797319
NKP-CNB: cnb001197555
OCLC Number: (OCoLC)53260896
OKCZID: 110017850

Citace (dle ČSN ISO 690):
VOPÁLKA, Vladimír, Věra ŠIMŮNKOVÁ a Miloslav ŠOLÍN. Správní řád: komentář. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003, c1999, 400 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN 80-7179-731-6.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné pouze v této knihovně)
Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné pouze v této knihovně)Anotace

 

Komentované znění správního řádu a souvisejících právních předpisů.

Zdroj anotace: NKPDostupné zdroje

Antikvariát Avion


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)