Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2875565 obálek a 866082 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Druhý list KorinťanůmAutor: Jacob Kremer
Rok: 2000
ISBN: 9788071923862
NKP-CNB: cnb000976240
OCLC Number: (OCoLC)45679792
OKCZID: 110001019
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
KREMER, Jacob. Druhý list Korinťanům. Vyd. 1. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000, 115 s. Malý stuttgartský komentář. Nový zákon, 8. ISBN 80-7192-386-9.

Hodnocení: 5.0 / 5 (1 hlasů)


Anotace

 

Druhý list Korinťanům nám dává - tak jako žádný jiný Pavlův list - nahlédnout do apoštolova osobního života a působení, zvláště do jeho společenství s ukřižovaným a vzkříšeným Pánem. V tomto listě se nacházejí nejhlubší teologické výpovědi o vznešenosti Nové smlouvy a o apoštolském úřadu, a vedle nich pozoruhodné výroky o zvládání vnitrocírkevních rozkolů v prvních desetiletích křesťanstva.Tato témata mají velký vztah k aktuálním problémům: sporům o církevní úřad, o správné zvěstování evangelia, význam Staré smlouvy, o hodnotu pozemského života, často zatíženého mnohým trápením, o vztah života k naději ve vzkříšení, a v neposlední řadě o obživu církevních služebníků a konání sbírek.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Můj antikvariát
Zachej.sk, s.r.o.
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)