Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2383902 obálek a 592234 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Izraelští proroci : dnešní pohled na prorocké knihy Starého zákona

Autor: Kopp, Johanna
Rok: 2001
ISBN: 9788071925071
NKP-CNB: cnb001037285
OCLC Number: (OCoLC)53263716
OKCZID: 110038857

Citace (dle ČSN ISO 690):
KOPP, Johanna. Izraelští proroci: dnešní pohled na prorocké knihy Starého zákona. Překlad Josef HERMACH. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001. 216 s. Biblistika.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné po registraci)
Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

 

Kniha není teologickou rozpravou, ale výkladem i pro toho, kdo se s Biblí teprve seznamuje. V chronologickém sledu představuje jednotlivé biblické proroky (a to i v souvislosti s izraelskýmu dějinami) a postihuje témata jejich prorockých sdělení. Autorka se zejména snaží čtenáři vysvětlit zvláštní charakter hebrejského myšlení a jazyka i objasnit jeho obrazy a klíčové pojmy. Zároveň ukazuje na souvislosti s novozákonní zvěstí a aktuálost biblického proroctví.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat komentář a hodnocení

Od: (34.239.157...)