Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2390480 obálek a 597931 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Věřím v Ducha svatého : základy pneumatologie

Autor: Dolista, Josef
Rok: 2002
ISBN: 9788071925767
NKP-CNB: cnb001112029
OCLC Number: (OCoLC)51192571
OKCZID: 110075767

Citace (dle ČSN ISO 690):
DOLISTA, Josef. Věřím v Ducha svatého: základy pneumatologie. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002, 79 s. Studie Teologické fakulty Jihočeské univerzity, sv. 19. ISBN 80-7192-576-4.


Anotace

 

V této práci věnujeme pozornost třetí osobě božské Trojice – Duchu svatému, který stále působí v církvi a obnovuje ji. Duch svatý je dar lásky Otce a Syna. Velcí teologové jako např. Augustin, Tomáš Akvinský a Richard od sv. Viktora označovali třetí božskou osobu jako zosobněnou lásku Otce a Syna. „Duch svatý nám otvírá náš původ v Bohu a jeho milosti a skýtá nám naději na Boha a jeho království. Avšak působí také už v našem současném životě, uzdravuje a posvěcuje nás, smiřuje a utěšuje.“ Syntetickou metodou poukážeme na podstatné věroučné aspekty pneumatologie a na poznatky z odborné literatury v českém a německém jazyku. Celý předložený text odkazuje také na spirituální dimenzi života křesťana.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Můj antikvariát


Přidat komentář a hodnocení

Od: (35.173.234...)