Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2390480 obálek a 597931 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Lectio divina na každý den v roce. 6, Neděle liturgického mezidobí (cyklus B)

Rok: 2002
ISBN: 9788071926641
NKP-CNB: cnb001191972
OCLC Number: (OCoLC)53271768
OKCZID: 110040396

Citace (dle ČSN ISO 690):
Lectio divina na každý den v roce. Editor Pier Giordano CABRA, editor Giorgio ZEVINI. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002, 271 s. ISBN 80-7192-664-7.


Anotace

 

Tato nová řada chce napomoci prožívat tajemství víry na základě liturgických textů pro jednotlivé dny roku. Opírá se přitom o biblické texty nedělního i feriálního lekcionáře, jejichž poselství je dále rozvinuto metodou Lectio divina: Biblický komentář: Každá perikopa je prostřednictvím výkladu krátce představena. * Meditace: Krátká úvaha převádí biblické poselství na osobní rovinu a dovoluje nám porovnat s Písmem svatým naše životní postoje. *.Modlitba: Tato pasáž přináší podněty pro modlitbu, inspirovanou biblickým textem. *Kontemplace: Úryvek z díla některého z církevních otců reaguje na poselství liturgických textů. * Podnět po činnost: Jeden verš liturgických textů je nám nabídnut jako slovo, které si máme připomínat během celého dne.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat komentář a hodnocení

Od: (35.173.234...)