Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2892039 obálek a 873440 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Úvod do etikyAutor: Arno Anzenbacher, Karel Šprunk
Rok: 2001
ISBN: 9788071926986
ISBN: 9788020009531
NKP-CNB: cnb001065885
OCLC Number: (OCoLC)50346682
OKCZID: 110571788
Vydání: Vyd. v tomto překl. 3., V nakl. Academia 2.

Citace (dle ČSN ISO 690):
ANZENBACHER, Arno. Úvod do etiky. Překlad Karel ŠPRUNK. Vyd. v tomto překl. 3., V nakl. Academia 2. Praha :, Kostelní Vydří: Academia ;, Karmelitánské nakladatelství, 2001. 292 s.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné po přihlášení )
Národní digitální knihovna (dostupné po přihlášení )Další vydání

  • 1. vyd. Rok vydání: 1994
  • Vyd. v tomto překladu 2., V nakl. Academia 1. Rok vydání: 2001Anotace

 

Tato kniha se stala nepostradatelnou pomůckou pro desetitisíce studentů. Úspěch knihy je dán tím, že vyjímá filosofickou etiku z obecného rámce filosofie, zkoumá ji jako samostatné téma a uvádí tak čtenáře do základních filosofických problémů etiky. Znalost základních kategorií a terminologie této problematiky pak čtenáři umožní pochopit i etiky speciální, jakými jsou etika životního prostředí, etika ve zdravotnictví, sexuální etika atd.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUDostupné zdroje

Databázeknih.cz
KNIHCENTRUM.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury