Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2323956 obálek a 585924 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

A přesto říci životu ano :psycholog prožívá koncentrační tábor /

Autor: Frankl, Viktor Emil
ISBN: 9788071928485
NKP-CNB: cnb001644146
OCLC Number: 85544726
OKCZID: 128382701

Citace (dle ČSN ISO 690):
FRANKL, Viktor Emil. A přesto říci životu ano: psycholog prožívá koncentrační tábor. Překlad Josef HERMACH. 2., opr. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006. 175 s. Osudy, 21.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.236.118...)