Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2874271 obálek a 865554 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Trestní předpisy : trestní zákon, trestní řád, výkon trestu odnětí svobody, výkon vazby, probační a mediační služba, peněžitá pomoc obětem trestné činnosti ; Přestupky : podle stavu k 21.10.2002



Rok: 2002
ISBN: 9788072083282
OKCZID: 110485343

Citace (dle ČSN ISO 690):
Trestní předpisy: trestní zákon, trestní řád, výkon trestu odnětí svobody, výkon vazby, probační a mediační služba, peněžitá pomoc obětem trestné činnosti ; Přestupky : podle stavu k 21.10.2002. Ostrava: Sagit, 2002. 304 s. ÚZ - úplné znění, [vol.] 350.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)