Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2154856 obálek a 529541 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zákon o rodině ; Sociálně-právní ochrana dětí ; Dítě a mezinárodní právo : [k] 8.1.2003

Rok: 2003
ISBN: 9788072083442
NKP-CNB: cnb001200998
OCLC Number: (OCoLC)53273526
OKCZID: 110003291

Citace (dle ČSN ISO 690):
Česko. Zákon o rodině ;: Sociálně-právní ochrana dětí ; Dítě a mezinárodní právo : [k] 8.1.2003. Ostrava: Sagit, 2003, 128 s. ÚZ : úplné znění, č. 360. ISBN 80-7208-344-9.
Zdroj:


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.204.193...)