Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2154856 obálek a 529541 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Integrace sluchově postiženého dítěte v mateřské a základní škole

Autor: Janotová, Naděžda
Rok: 1998
ISBN: 9788072160501
NKP-CNB: cnb000655909
OCLC Number: (OCoLC)50340616
OKCZID: 110115712
Vydání: 2., upr. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
JANOTOVÁ, Naděžda a Karla SVOBODOVÁ. Integrace sluchově postiženého dítěte v mateřské a základní škole. 2., upr. vyd. Praha: Septima, 1998, 63 s. ISBN 80-7216-050-8.
Zdroj:


Anotace

 

V příručkách jsou vysvětleny základní předpoklady a podmínky pro školní integraci sluchově postižených, jsou zde rozebrány zásady, které musí učitel dodržovat při jejich výchově a vzdělávání. Učitel běžné školy najde v publikacích poučení o speciálních pomůckách a metodách péče o sluch a řeč ve výchovně vzdělávacím procesu. Bez povšimnutí nezůstala ani otázka spolupráce učitele s rodiči sluchově postižených dětí.

Zdroj anotace: SKAT - Souborný katalogPřidat čtenářskou recenzi

Od: (34.204.193...)