Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2892039 obálek a 873440 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Raná péče o dítě se sluchovým postiženímAutor: Holmanová, Jitka
Rok: 2002
ISBN: 9788072161621
NKP-CNB: cnb001178503
OCLC Number: (OCoLC)53264081
OKCZID: 110488393
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
HOLMANOVÁ, Jitka. Raná péče o dítě se sluchovým postižením. 1. vyd. Praha: Septima, 2002, 90 s. ISBN 80-7216-162-8.


Anotace

 

Publikace obsahuje soubor rehabilitačních postupů vhodných nejen pro reedukaci dětí se sluchadly, ale i dětí s kochleárním implantátem. Veškeré informace jsou zpracovány jako stručné pokyny. Jsou podávány tak, aby byly srozumitelné všem rodičům, kteří s dítětem pracují v přirozených domácích podmínkách. Tyto pokyny však mohou také zároveň sloužit jako další studijní materiál pro logopedy v ambulancích i ve speciálně pedagogických centrech. Rehabilitační metody a postupy jsou určeny zejména pro práci s nejmenšími dětmi. Autorka pracuje v Centru kochleárních implantací u dětí, které je součástí Foniatrického oddělení ORL kliniky 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Motole. Problematikou rehabilitace dětí se sluchovými vadami se věnuje téměř 20 let.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUPřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)