Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2747094 obálek a 845224 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Řeholní formaceAutor: Gogola, Jerzy
Rok: 2002
ISBN: 9788072661107
NKP-CNB: cnb001193798
OCLC Number: (OCoLC)53269191
OKCZID: 110446607

Citace (dle ČSN ISO 690):
GOGOLA, Jerzy. Řeholní formace. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2002, 1006 s. ISBN 80-7266-110-8.


Anotace

 

Jednosvazkové české vydání čtyř knižních souborů děl různých autorů (vyučující na Karmelitánském institutu spirituality v Krakově) s názvem Formacja zakonna 1-4, edičně připravených doc. Jerzym Gogolou OCD. Původně přednášky jsou sice určeny především pro řeholníky, ale většinu příspěvků může pro svůj duchovní rozvoj využít i člověk nezasvěcený. Zvláště části pojednávající o modlitbě, o lidské i duchovní zralosti, o mezilidských vztazích či o svědomí stojí za pozornost širší čtenářské obce. Duchovní hloubka textů je nesmírně obohacující. Pro snazší orientaci v textu je připojen věcný rejstřík, obsahující několik stovek hesel. Odkazy jsou uvedeny i do poznámek. České vydání redigoval fr. Damián Němec OP.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury