Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2848073 obálek a 855536 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Znovu začít od Krista: obnovené úsilí zasvěceného života v třetím tisíciletí : instrukce : Kongregace pro instituty zasvěceného života a Společnosti apoštolského života : Řím, 19. května 2002 Slavnost LetnicAutor: Eisnerová, Terezie
Rok: 2003
ISBN: 9788072661299
NKP-CNB: cnb001201927
OCLC Number: (OCoLC)85055206
OKCZID: 110710669

Citace (dle ČSN ISO 690):
Znovu začít od Krista: obnovené úsilí zasvěceného života v třetím tisíciletí : instrukce : Řím, 19. května 2002, Slavnost Letnic. 1. vyd. Olomouc: Matice cyrilometodějská :, Konference vyšších představených ženských řeholí v České republice, 2003. 62 s.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné přes terminál )
Národní digitální knihovna (dostupné přes terminál )Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Můj antikvariát


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)