Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2154342 obálek a 529352 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Páter Method, Životní příběh generála duchovní služby Msgre Methoděje Kubáně

Autor: Stehlík, Eduard
Rok: 2006
ISBN: 9788072783700
NKP-CNB: cnb001690549
OKCZID: 110485896

Citace (dle ČSN ISO 690):
STEHLÍK, Eduard. Páter Method: životní příběh generála duchovní služby Msgre Methoděje Kubáně. 1. vyd. Praha: Ministerstvo obrany - Agentura vojenských informací a služeb, 2006, 175 s. ISBN 80-7278-370-X.
Zdroj:


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
1. Podzemní antikvariát


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (34.204.176...)