Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2238724 obálek a 562533 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Hovory s Petrem Kolářem.

Autor: Kolář, Petr
Rok: 2001
ISBN: 9788072950225
NKP-CNB: cnb000890738
OCLC Number: (OCoLC)85013616
OKCZID: 110296218

Citace (dle ČSN ISO 690):
KOLÁŘ, Petr a Josef BERÁNEK. Hovory s Petrem Kolářem. Brno: Cesta, 2001, 239 s. ISBN 80-7295-022-3.


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Na pozadí chronologicky řazených stěžejních období a událostí osobního života, jakými byly mladistvé dospívání moravského chlapce, povinná vojenská služba, první zaměstnání, rokem 1968 počínající exil v Rakousku, Německu, Francii a USA, seminaristická a teologická studia vedoucí ke kněžství a příslušnosti k jezuitskému řádu, sociální práce a služba lidem, činnost novináře a publicisty a polistopadový návrat do Čech, se vytváří barvitý obraz myšlenkově bohatě strukturované lidské zkušenosti. V dialozích se tematicky prolínají názory na český i zahraniční společenský vývoj; objevují se i zmínky a odkazy na známé či méně známé osoby českého církevního a náboženského veřejného života.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

Můj antikvariát


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.238.184...)