Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2155520 obálek a 529791 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Péče o duši III.

Autor: Patočka, Jan
Rok: 2002
ISBN: 9788072980543
NKP-CNB: cnb001194751
OCLC Number: (OCoLC)53270617
OKCZID: 110006321
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
PATOČKA, Jan, CHVATÍK, Ivan, ed. a KOUBA, Pavel, ed. Péče o duši: soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2002. 842 s. Sebrané spisy Jana Patočky, sv. 3.
Zdroj:


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Tematicky velice různorodé eseje, glosy, magnetofonové záznamy přednášek a diskusí, spojuje úsilí o analýzu problematiky vývoje evropského prostoru, jeho historie i obecné podstaty dějin. Snaha filozofickými prostředky postihnout historické směřování evropských i světových duchovních principů... Jeden z klíčových spisů, Kacířské eseje, doplňují díla okrajového významu (např. různorodé varianty hlavních spisů, filozofovy upravené překlady vlastních děl atd.) a zredigované magnetofonové záznamy přednášek i diskusí o nejrůznějších atributech dějinného vývoje.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Československá bibliografická databáze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (18.232.38...)