Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2747094 obálek a 845224 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Platónovy spisy



Autor: Platón
Rok: 2003
ISBN: 9788072980666
NKP-CNB: cnb001278198
OCLC Number: (OCoLC)53269574
OKCZID: 110299925
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
Theagés. Překlad František NOVOTNÝ. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 2003. 540 s. Platónovy spisy, sv. 3.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné pouze v této knihovně)
Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné pouze v této knihovně)



Anotace

 

Součástí je i významný sókratovský dialog Prótagoras o podstatě a významu výchovy. Za zmínku stojí rovněž dialog Gorgias o protikladu rétoriky a etiky.

Zdroj anotace: Městská knihovna v Praze



Dostupné zdroje

Městská knihovna v Praze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)