Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2115512 obálek a 524871 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Edukace dětí se speciálními potřebami v raném a předškolním věku

Autor: Květoňová-Švecová, Lea
Rok: 2004
ISBN: 9788073150631
NKP-CNB: cnb001315041
OCLC Number: (OCoLC)85126567
OKCZID: 110281486

Citace (dle ČSN ISO 690):
KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, Lea, ed. Edukace dětí se speciálními potřebami v raném a předškolním věku. Brno: Paido, 2004. 126 s.
Zdroj:


Digitální objekty

Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Publikace je určena především odborníkům, kteří se zabývají výchovou a vzděláváním postižených dětí, ale i rodičům těchto dětí. Po úvodních kapitolách, které se zabývají růstem a vývojem dětí v raném a předškolním věku a péčí o děti s postižením v ČR, jsou jednotlivé části knihy věnovány různým typům postižení - postižení tělesnému, postižení hybnosti, postižení sluchovému a zrakovému. Kniha se zabývá péčí o děti v rodině i péčí ústavní a doporučuje především odbornou pomoc v podobě časné intervence - rané péče, která napomáhá rodině v přijetí dítěte s postižením a také pomáhá dítě stimulovat, aby mohlo rozvíjet zbylé smysly či kompenzovat jejich poškození.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czPřidat čtenářskou recenzi

Od: (3.235.74...)