Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2115498 obálek a 524871 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Nenechte sebou manipulovat

Autor: Nazare-Aga,Isabelle
Rok: 2005
ISBN: 9788073670498
NKP-CNB: cnb001577972
OKCZID: 110039596

Citace (dle ČSN ISO 690):
NAZARE-AGA, Isabelle. Nenechte sebou manipulovat. Vyd. 2. Přeložil Hana PROUSKOVÁ. Praha: Portál, 2005, c1999, 261 s. ISBN 80-7367-049-6.
Zdroj:


Anotace

 

Do kontaktu s lidmi, kteří námi manipulují, se dostáváme často a nemusí to být jen v obchodě, v reklamě či politice. Manipulace nachází živnou půdu i v prostředí rodinném, v partnerských vztazích, v pracovním prostředí. Manipulace je nejen nepříjemná, ale může mít i vážné sociální a psychické důsledky. Autorka příručky Nenechte sebou manipulovat uvádí na základě své terapeutické praxe zkušenosti svých kolegů, že manipulace je jedním z častých faktorů způsobujících stres. Chce čtenářům pomoci chránit se před manipulátory, jak těmi sympatickými a kultivovanými, tak těmi tyranskými. Popisuje způsoby chování a vlastnosti více než třiceti typů manipulátorů: jak manipulátor komunikuje, navozuje pocit viny, svaluje zodpovědnost na druhé, zasévá svár, jedná přezíravě, staví se sám do role oběti, mění své postoje, jak je lhostejný k potřebám druhých.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.235.74...)