Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2907942 obálek a 878213 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Přehled vývoje dítěte : od prenatálního období do 8 letAutor: Allen, K. Eileen
Rok: 2005, c2002
ISBN: 9788073670559
NKP-CNB: cnb001581296
OCLC Number: (OCoLC)53268340
OKCZID: 110009269
Vydání: Vyd. 2.

Citace (dle ČSN ISO 690):
ALLEN, K. Eileen a Lynn R. MAROTZ. Přehled vývoje dítěte: od prenatálního období do 8 let. Vyd. 2. Přeložil Petra VLČKOVÁ. Praha: Portál, 2005, c2002, 187 s. Rádci pro rodiče a vychovatele. ISBN 80-7367-055-0.


Anotace

 

Nové vydání praktické knihy uvádí přehled nejdůležitějších informací o vývoji dítěte od prenatálního období až do věku osmi let. Autorky postupují nejprve po tříměsíčních obdobích, později po letech. Pro každé období popisují tělesný, pohybový, rozumový a sociální vývoj a vysvětlují, co je možné od dítěte v určitém období očekávat. Jsou uvedeny také rady, jak zdravý vývoj správně podněcovat a jak přiměřeným způsobem v příslušném období rozvíjet dětské schopnosti a dovednosti. Poslední část se věnuje problematice dětí se speciálními potřebami.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Městská knihovna v Praze
KNIHCENTRUM.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)