Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2390480 obálek a 597931 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Život v Duchu svatém

Autor: Walker, Alan
Rok: 1990
ISBN: 9788085013047
NKP-CNB: cnb000535313
OCLC Number: (OCoLC)56861105
OKCZID: 111692370

Citace (dle ČSN ISO 690):
WALKER, Alan. Život v Duchu svatém. Vyd. 1. Praha: Evangelická církev metodistická, 1990. 52 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné po registraci)
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (35.173.234...)