Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2875842 obálek a 866247 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Kognitivně-behaviorální terapie depresivních poruch : manuál pro terapeutyAutor: Praško, Ján
Rok: 1995
ISBN: 9788085121988
NKP-CNB: cnb000113259
OCLC Number: (OCoLC)37960888
OKCZID: 110552248
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
PRAŠKO, Ján a Miloš ŠLEPECKÝ. Kognitivně-behaviorální terapie depresivních poruch: manuál pro terapeuty. 1. vyd. Praha: Psychiatrické centrum, 1995, 194 s. Zprávy, č. 127. ISBN 80-85121-98-0.


Anotace

 

Manuál pro terapeuty obsahuje jednotlivé kroky skupinové kognitivně-behaviorální terapie v 16 lekcích s domácími cvičeními i ukázkami. Pro potřeby kurzu byly vytvořeny 2 manuály – manuál pro terapeuta a manuál pro pacienta. Kapitoly v obou manuálech si tematicky odpovídají. Terapeut má ve svém manuálu stručně popsánou látku, která je obsažena v manuálu pro pacienta. V manuálu pro terapeuta jsou uvedeny tabulky a schémata, navíc jsou v každé kapitole uvedeny nejčastější problémy, se kterými je možné se při probírání dané tematiky setkat. Kurz je určen pro skupinu pacientů, trpících depresivní poruchou. Optimální počet členů ve skupině je 8-12 a klienti jsou vybíráni tak, aby skupina mohla pracovat. O indikacích a kontraindikacích výběru klientů do skupiny pojednává první část manuálu. Před zařazením do skupiny musí být klient pečlivě připraven na to, co se bude odehrávat v jednotlivých lekcích. Jak klienta připravit na KBT ve skupině je tématem druhé poloviny první části manuálu. Skupina se setká celkem 16 x. Jednotlivé lekce probíhají 1 x za týden a trvají 2 hodiny. Mezi jednotlivými lekcemi dostávají účastníci kurzu domácí cvičení, která pomáhají procvičit probranou látku a aplikovat ji do vlastního života. Způsob vedení jednotlivých lekcí je rozpracován v druhé části manuálu.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUPřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)