Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2105202 obálek a 521476 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Současné pokusy o interpretaci evangelia.

Autor: Smolík, Josef
Rok: 1993
ISBN: 9788085241433
NKP-CNB: cnb000080049
OKCZID: 110305499

Citace (dle ČSN ISO 690):
SMOLÍK, Josef. Současné pokusy o interpretaci evangelia. 2., opr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1993, 163 s. Oikúmené. ISBN 80-85241-43-9.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Můj antikvariát


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (35.175.113...)