Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2323956 obálek a 585924 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Utvářet život

Autor: Feiner, Franz,
ISBN: 9788085282184
NKP-CNB: nkc20070535435
OCLC Number: 187295404
OKCZID: 110260690

Citace (dle ČSN ISO 690):
FEINER, Franz, Jozef KUJAN a Anton SCHRETTLE. Utvářet život: učebnice náboženství pro 8. třídu. 1. vyd. Praha: Portál, 1992, 100 s. ISBN 80-85282-18-6.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.236.122...)