Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2236068 obálek a 561928 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Život pod vládou Kristovou.

Autor: Cantalamessa, Raniero
Rok: 1994
ISBN: 9788085527476
NKP-CNB: cnb000088881
OCLC Number: (OCoLC)39596670
OKCZID: 110698660
Vydání: V Karmelitánském nakl. 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
CANTALAMESSA, Raniero a Anna KUBŮ. Život pod vládou Kristovou. V Karmelitánském nakl. 1. vyd. Přeložil Ivana HLAVÁČOVÁ. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1994, 298 s. ISBN 80-85527-47-2.


Další vydání

  • V Karmelit. nakl. 2., přeprac. vyd. Rok vydání: 2001Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Můj antikvariát


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.200.252...)