Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2748728 obálek a 845545 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Život pod vládou KristovouAutor: Raniero Cantalamessa, Anna Kubů, Ivana Hlaváčová
Rok: 1994
ISBN: 9788085527476
NKP-CNB: cnb000088881
OCLC Number: (OCoLC)39596670
OKCZID: 110698660
Vydání: V Karmelitánském nakl. 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
CANTALAMESSA, Raniero a Anna KUBŮ. Život pod vládou Kristovou. V Karmelitánském nakl. 1. vyd. Přeložil Ivana HLAVÁČOVÁ. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1994, 298 s. ISBN 80-85527-47-2.

Hodnocení: 4.0 / 5 (9 hlasů)


Další vydání

  • V Karmelit. nakl. 2., přeprac. vyd. Rok vydání: 2001Anotace

 

Život pod vládou Kristovou je zřejmě nejúspěšnější knihou známého autora, jak u nás, tak i ve světovém měřítku. Otec Raniero Cantalamessa ji sepsal na podkladě cyklu postních kázání v papežském paláci a mnohokrát ji využil při duchovních cvičeních pro nejrůznější kategorie posluchačů – od klauzurních společenství po laiky žijící svou víru ve světě. Čtenáři může posloužit jako vodítko pro osvěžení základních pilířů křesťanské víry, proto ji někteří kněží používají k přípravě dospělých katechumenů. Může být vhodnou pomůckou pro duchovní cvičení, společné či individuální, nebo i pro duchovní četbu jednotlivců, jelikož poskytuje životodárnou syntézu pravd víry, postavenou především na Božím slově.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUDostupné zdroje

Můj antikvariát
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)