Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2288219 obálek a 577079 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Síla na cestu : Rozhovory o víře s nemocnými a umírajícími.

Autor: Stoff, Georg
Rok: 1995
ISBN: 9788085527834
NKP-CNB: cnb000094124
OCLC Number: (OCoLC)36610038
OKCZID: 110628740

Citace (dle ČSN ISO 690):
STOFF, Georg a Anna KUBŮ. Síla na cestu: Rozhovory o víře s nemocnými a umírajícími. V Karmelitánském nakl. 1. vyd. Přeložil Zdeněk Cyril FIŠER. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1995, 127 s. ISBN 80-85527-83-9.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Můj antikvariát


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.235.108...)