Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2874738 obálek a 865765 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Mluvnice jazyka řeckéhoAutor: Niederle, Jindřich, Niederle, Václav a Varcl, Ladislav
Rok: 1993
ISBN: 9788085528244
NKP-CNB: cnb000077254
OCLC Number: (OCoLC)39592796
OKCZID: 110527818
Vydání: 2. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
VARCL, Ladislav. Mluvnice jazyka řeckého. 2. fototyp. vyd. Praha: Scriptum, 1993. 288 s.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné po přihlášení )
Národní digitální knihovna (dostupné po přihlášení )Anotace

 

Učebnice, určená pro studující starořeckých textů, vychází z attického nářečí s přihlédnutím ke starším fázím jazykového vývoje.

Zdroj anotace: NKPDostupné zdroje

Můj antikvariát


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)