Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2612664 obálek a 778628 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Nerovnost, spravedlnost, politika: Česká republika 1991-1998Autor: Matějů, Petr, Plecitá, Klára a Řeháková, Blanka
Rok: 2000
ISBN: 9788085850826
NKP-CNB: cnb000967169
OCLC Number: (OCoLC)45356815
OKCZID: 110007696
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
MATĚJŮ, Petr. Nerovnost, spravedlnost, politika: Česká republika 1991-1998. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. 402 s. Studie, sv. 21.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Analýza změn v rozvrstvení společnosti, vývoje sociální nerovnosti, vnímání stratifikace a formování politických postojů v důsledku transformace. Výzkumná skupina dospěla k závěru: česká společnost prošla významnou a pozitivní změnou. Došlo ke zpevnění vazeb, jež tvoří páteř společenské struktury (vzdělání, zaměstnání, příjem). Česká republika se tak přiblížila systému sociální stratifikace moderních industriálních společností, což změnilo názory na majetkové poměry a vyústilo v politický postoj. Formování sociálně-ekonomické struktury tudíž výrazně ovlivňuje podobu politického klimatu v České republice.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Můj antikvariát


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)