Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2115498 obálek a 524871 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Syntéza dogmatické teologie

Autor: Nicolas, Jean-Hervé, Selucký, Oldřich
Rok: 2003
ISBN: 9788085929584
NKP-CNB: cnb001253541
OCLC Number: (OCoLC)53263130
OKCZID: 110584268

Citace (dle ČSN ISO 690):
NICOLAS, Jean-Hervé. Syntéza dogmatické teologie. Vyd. 1. Přeložil Oldřich SELUCKÝ. Praha: Krystal OP, 2003, 263 s. Theologia maior, sv. 13. ISBN 80-85929-58-9.
Zdroj:


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.235.74...)