Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2172722 obálek a 537283 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Marie-Joseph Lagrange: Bible a historická metoda

Rok: 2005
ISBN: 9788085929720
NKP-CNB: cnb001568634
OKCZID: 110595664

Citace (dle ČSN ISO 690):
PETRÁČEK, Tomáš a Marie-Joseph LAGRANGE. Marie-Joseph Lagrange: Bible a historická metoda. Vyd. 1. Praha: Krystal OP, 2005, 183 s. Dominicana, sv. 7. ISBN 80-85929-72-4.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.229.119...)