Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2892039 obálek a 873440 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Studie z patristiky a scholastiky.Autor: Lenka Karfíková
Rok: 1997
ISBN: 9788086005324
NKP-CNB: cnb000216930
OKCZID: 128309461

Citace (dle ČSN ISO 690):
KARFÍKOVÁ, Lenka. Studie z patristiky a scholastiky. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1997. 175 s. Oikúmené.


Další vydání
Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury