Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2445996 obálek a 683680 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Aby se slovo dostalo ke slovu: Evert R. Jonker

Rok: 2006
ISBN: 9788086211398
NKP-CNB: nkc20051315450
OCLC Number: 85543274
OKCZID: 110024629

Citace (dle ČSN ISO 690):
JONKER, E. R.. Aby se slovo dostalo ke slovu: podněty pro tvořivou katechezi. 1. vyd. Benešov: EMAN, 2006, 134 s. Bibliotheca Bohemica Batavica, sv. č. 6. ISBN 80-86211-39-8.


Anotace

 

Aby se slovo dostalo ke slovu - Evert R. Jonker - Trápí vás, jak svět biblických příběhů zprostředkovat mladé generaci? Stává se vám nabídka desítek pracovních metod spíš překážkou než pomocí? Nabízená kniha vám pomůže najít základní katechetické orientační body, dodá chuť k práci a tvořivému i účelnému zužitkování nejrůznějších metod, jak zpřístupňovat biblické texty. Tématem této knihy je biblická práce ve skupině. Metodicky je zaměřena na mladé lidi, ale jejích podnětů můžete využít i při práci s dospělými či dětmi. Vychází z nizozemské katechetické praxe. Mnoho předložených pracovních forem tamější skupiny vypracovaly, užily a podrobily následné kritice. Záměrem není jen ukázat určité metody, jejich užití a úskalí, ale inspirovat uživatele tak, aby je samotné napadl způsob, jak se jejich skupina může dobrat niterného rozhovoru s biblickým svědectvím. „Nechceme být režiséry toho, že se v práci skupiny Bůh dostane ke slovu, ale jsme přesvědčeni, že je možné vytvořit prostor pro setkání s Bohem, který v biblických oddílech a skrze ně hledá kontakt s lidmi“ Evert Jonker.

Zdroj anotace: Zbozi.czDostupné zdroje

NK Praha
Knihy.ABZ.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (35.172.217...)