Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2208291 obálek a 558158 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zpráva o křehkosti slov /

Autor: Stibor, Vladimír, 1959-
Rok: 2002
ISBN: 9788086240503
NKP-CNB: cnb001184441
OKCZID: 110703201

Citace (dle ČSN ISO 690):
STIBOR, Vladimír. Zpráva o křehkosti slov. Vyd. 1. V Příbrami: Knihovna Jana Drdy, 2002, 105 s. ISBN 80-86240-50-9.

Hodnocení: 3.0 / 5 (1 hlasů)


Anotace

 

Lze konstatovat, že autorovi jde spíše o zachycení určitých osobních pocitů - z toho důvodu nenalezneme v jeho básních vlastně žádný epický náznak a celý text je víceméně jakousi kronikou či citovou inventurou. Autorovi nelze upřít vynalézavost či jistou obratnost ve skladbě, avšak na druhé straně postrádá jeho poezie naléhavost konkrétního sdělení a v tom je patrně její největší slabina.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat čtenářskou recenzi

Od: (3.237.186...)