Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2892855 obálek a 873897 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Rytíř, žena a kněz: manželství ve Francii v době feudalismuAutor: Duby, Georges
Rok: 2003
ISBN: 9788086379449
NKP-CNB: cnb001203362
OCLC Number: (OCoLC)53274094
OKCZID: 110003169
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
DUBY, Georges. Rytíř, žena a kněz: manželství ve Francii v době feudalismu. Vyd. 1. Praha: Garamond, 2003. 238 s.

Hodnocení: 4.3 / 5 (23 hlasů)


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné pouze v této knihovně)
Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné pouze v této knihovně)Anotace

 

Autor, známý francouzský mediavelista, probírá tuto otázku velice podrobně - zejména se zabývá královskými a šlechtickými sňatky v uvedeném období. V centru jeho pozornosti stojí Kapetovci - od Filipa I. až po Filipa II. Augusta a jejich sňatková politika; na druhé straně se stejným, neobyčejně detailním záběrem sleduje vztah tehdejších vysokých církevních hodnostářů k otázkám manželství králů a šlechty. Velkou pozornost věnuje postavení žen - a to zejména urozených - jako manželek, ale i jako vdov, manželek zapuzených a tajných i víceméně zjevných milenek. Hlavně se ale jedná v těchto stavovských kruzích o manželství jako instituci, jak po stránce ekonomické (např. ženino věno) tak i ideové, tj. náboženské - křesťanské manželství jako jediná přijatelná forma sexuálního života. - V závěru knihy je ke každé kapitole připojen seznam pramenů (ve francouzštině a v latině).

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Můj antikvariát
Databázeknih.cz
Československá bibliografická databáze
1. Podzemní antikvariát


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)