Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2437850 obálek a 679393 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Velká dramata - obyčejné životy: postkomunistické zkušenosti českého venkova

Autor: Haukanes, Haldis
Rok: 2004
ISBN: 9788086429267
NKP-CNB: cnb001317510
OCLC Number: (OCoLC)85109497
OKCZID: 110000771
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
HAUKANES, Haldis. Velká dramata - obyčejné životy: postkomunistické zkušenosti českého venkova. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. 187 s. Studie, sv. 38.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Publikace: Velká dramata — obyčejné životy - Postkomunistická zkušenost na českém venkově - Haldis Haukanes. Autorka této knihy se inspirovala jak tradičními antropologickými výzkumy komunit (community-studies), tak analýzou diskursu a teoriemi modernity. V této knize zkoumá důsledky, jaké měla společenská změna, kterou přinesl rok 1989, pro lidi žijící ve dvou odlišných venkovských oblastech – v jižních Čechách a na jižní Moravě. Analyzuje procesy transformace v zemědělství a v životě venkovského společenství, prozkoumává aspekty změny a kontinuity v biografických sebeprezentacích a pojednává o rétorických rysech místního diskursu týkajícího se transformace. Studie představuje současně pohled zevnitř a zvnějšku. Pohled zevnitř se zakládá na materiálu z dlouhodobého terénního výzkumu a intenzivní participace na životě zkoumaných vesnic. Pohled zvnějšku je pohledem cizinky – norské sociální antropoložky, která byla během uplynulých 12 až 13 let zapojena do výzkumu českého venkova. V Čechách autorka působila v letech 1990-1991 a v letech 1993-1995. Publikace: Velká dramata — obyčejné životy - Postkomunistická zkušenost na českém venkově - Haldis Haukanes.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Městská knihovna v Praze
Srovname.cz
Můj antikvariát


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.215.177...)