Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2748728 obálek a 845545 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Prevence a řešení šikany ve školeAutor: Bendl, Stanislav
Rok: 2003
ISBN: 9788086642086
NKP-CNB: cnb001255163
OCLC Number: (OCoLC)53265969
OKCZID: 110002374
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
BENDL, Stanislav. Prevence a řešení šikany ve škole. Vyd. 1. Praha: ISV, 2003. 197 s. Pedagogika.

Hodnocení: 4.5 / 5 (2 hlasů)


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné přes terminál )
Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné přes terminál )Anotace

 

Publikace určená především studentům oboru učitelství na pedagogických fakultách rozebírá palčivý problém mnoha současných škol, šikanu. Zabývá se jí nejprve teoreticky, rozebírá tedy její jednotlivé druhy (šikana v armádě, ve škole či na pracovišti), její průběh, důsledky a příčiny. Nejpodstatnější část je ovšem věnována ryze praktickým radám, jak šikaně předcházet a jak ji řešit v oblasti školství. To zahrnuje velké množství aspektů, od zajímavé výuky a atraktivního školního programu, školního dozoru, práce s potencionálními obětmi, agresory a ostatními žáky až po spolupráci škol s rodiči a institucemi, které se této problematice věnují. Přílohu knihy tvoří Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení. Učebnice obsahuje mnoho citací opravdových případů, je psána věcně a srozumitelně, takže ji lze doporučit i studentům středních a vyšších odborných škol či těm, kdo mají s šikanou praktické zkušenosti.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)