Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2700977 obálek a 826046 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Svátostné pokání v různých liturgických tradicích: aktuálnost dějinného bohatství liturgických forem a teologických pohledůAutor: Zerhau, Leo
Rok: 2003
ISBN: 9788086715070
NKP-CNB: cnb001291716
OCLC Number: (OCoLC)56851522
OKCZID: 110097592
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
ZERHAU, Leo. Svátostné pokání v různých liturgických tradicích: aktuálnost dějinného bohatství liturgických forem a teologických pohledů. Vyd. 1. Velehrad: Refugium Velehrad-Roma, 2003. 187 s. Hlas Velehradu, 15.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné přes terminál )
Moravská zemská knihovna (dostupné přes terminál )Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)