Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2449027 obálek a 685398 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Svět cizích jazyků dnes : inovační trendy v cizojazyčné výuce = Svet cudzích jazykov dnes : Inovačné trendy v cudzojazyčnej výuce

Rok: 2004
ISBN: 9788089160112
OKCZID: 110288274
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
RIES, Lumír, Eva KOLLÁROVÁ a Marie HANZLÍKOVÁ. Svět cizích jazyků dnes: inovační trendy v cizojazyčné výuce = Svet cudzích jazykov dnes : Inovačné trendy v cudzojazyčnej výuce. 1. vyd. Bratislava: Didaktis, 2004, 188 s. ISBN 80-89160-11-5.


Anotace

 

"Inovačné trendy v cudzojazyčnej výučbe. Kolektív slovenských a českých autorov, vysokoškolských pedagógov, sa zaoberá aktuálnymi otázkami, inováciou a skvalitnením vyučovania a učenia sa cudzích jazykov. Kniha podáva opis jedenástich inovačných metód vyučovania, a tak ukazuje rozdielne prístupy k učeniu – vysvetľuje napr. metódu celkovej fyzickej odpovede (TPR), prirodzený prístup, waldorfskú školu, aktivizujúce metódy výučby cudzích jazykov, tichú metódu... Venuje sa autonómnemu učeniu, teda učeniu, ktoré podporuje aktivitu učiaceho sa, jeho samostatnosť a motiváciu, vysvetľuje techniky, stratégie, aktivity, formy a štýly učenia ako vychovať autonómneho žiaka preberajúceho veľký diel zodpovednosti za rozsah a hĺbku ovládania cudzieho jazyka. Čitateľ sa dozvie aj o uplatnení informačnej a komunikačnej techniky na podporu učenia a tiež o účinných spôsoboch vyučovania cudzích jazykov u detí s dislexiou.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Knihy.ABZ.cz
Srovname.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (18.204.2...)