Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2196892 obálek a 553106 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Svoboda a řád

Autor: Kroupa, Daniel,
Rok: 1996
ISBN: 9788090143340
NKP-CNB: vkol000949070
OKCZID: 110370142

Citace (dle ČSN ISO 690):
KROUPA, Daniel. Svoboda a řád: (sváteční rozhovory). V Praze: Éós, 1996, 134 s. ISBN 80-901433-4-2.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (75.101.220...)