Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2288219 obálek a 577079 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Všechny naše včerejšky: paměť žen

Autor: Frýdlová, Pavla
Rok: 1998
ISBN: 9788090236707
NKP-CNB: cnb000308456
OKCZID: 110024073

Citace (dle ČSN ISO 690):
FRÝDLOVÁ, Pavla, ed. Všechny naše včerejšky: paměť žen. Praha: Nadace Gender Studies, c1998. 207 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna - DNNT - dostupné po registraci
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Projekt PAMĚŤ ŽEN, který iniciovala Nadace Gender Studies, se snaží zhmotnit pomocí zpovědí žen různých generací, povolání a zaměření, životní zkušenost žen doby nedávno minulé, zmapovat čím žily, jak samy sebe reflektovaly a reflektují dnes. Záměrně se výběr respondentek nesoustředil na známé osobnosti, s nimiž je neodmyslitelně spjata určitá dějinná éra, ale na "bezejmenné" tváře, jejichž svědectví daleko více odráží skutečný svět a osudy obyčejného člověka.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Knihy.ABZ.cz
Srovname.cz
Zboží.cz


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.235.108...)