Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2323956 obálek a 585924 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Všechny naše včerejšky: paměť žen

Autor: Frýdlová, Pavla
Rok: 1998
ISBN: 9788090236707
NKP-CNB: cnb000308456
OKCZID: 110024073

Citace (dle ČSN ISO 690):
FRÝDLOVÁ, Pavla, ed. Všechny naše včerejšky: paměť žen. Praha: Nadace Gender Studies, c1998. 207 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné po registraci)
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Projekt PAMĚŤ ŽEN, který iniciovala Nadace Gender Studies, se snaží zhmotnit pomocí zpovědí žen různých generací, povolání a zaměření, životní zkušenost žen doby nedávno minulé, zmapovat čím žily, jak samy sebe reflektovaly a reflektují dnes. Záměrně se výběr respondentek nesoustředil na známé osobnosti, s nimiž je neodmyslitelně spjata určitá dějinná éra, ale na "bezejmenné" tváře, jejichž svědectví daleko více odráží skutečný svět a osudy obyčejného člověka.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Knihy.ABZ.cz
Srovname.cz
Zboží.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.236.118...)