Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2383902 obálek a 592234 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Česká občanská společnost a modely demokracie v 21. století: sborník statí z mezioborového 10. semináře konaného ve dnech 16. a 17. května 2003 v Krnově

Autor: Krejčí, Jaroslav a Jeník, Zdeněk
Rok: 2003
ISBN: 9788090298149
NKP-CNB: cnb001284498
OCLC Number: (OCoLC)56860899
OKCZID: 110012085

Citace (dle ČSN ISO 690):
KREJČÍ, Jaroslav, ed. a JENÍK, Zdeněk, ed. Česká občanská společnost a modely demokracie v 21. století: sborník statí z mezioborového 10. semináře konaného ve dnech 16. a 17. května 2003 v Krnově. Opava: Literature & Sciences, 2003. 226 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné po registraci)
Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (34.239.157...)