Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2889012 obálek a 871965 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

ExodusAutor: Bruckner, James K.
Rok: c2008
ISBN: 9781853647239
ISBN: 9781565632127
OKCZID: 111167229

Citace (dle ČSN ISO 690):
BRUCKNER, James K. Exodus. Carlisle, Cumbria: Paternoster Press, c2008. xvi, 348 s. New International biblical commentary. Old Testament series, 2.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)