Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2699006 obálek a 824896 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Patopsychologie a psychopatologie pro pedagogyAutor: Kohoutek, Rudolf a Masarykova univerzita
Rok: 2007
ISBN: 9788021044340
NKP-CNB: cnb001762259
OCLC Number: (OCoLC)228668950
OKCZID: 110263720
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
KOHOUTEK, Rudolf. Patopsychologie a psychopatologie pro pedagogy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 260 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, sv. č. 107.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna (dostupné přes terminál )
Národní digitální knihovna (dostupné přes terminál )Anotace

 

Učební text poskytuje odborné informace o identifikování, psychokorekci, reedukaci a psychorehabilitaci patopsychologické problematiky závad chování a prožívání (dificilit), hraničních potíží mezi normou a patologií, psychických obrazů některých nepsychiatrických chorob a vybrané odborné poznatky z psychopatologické diagnostiky a terapie vážných poruch chování a osobnosti, psychiatrických chorob. Publikace je využitelná jako studijní materiál pro studenty pedagogické fakulty i pro sociální pedagogy, učitele a vychovatele v praxi.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)