Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2747094 obálek a 845224 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Rozvoj komunikačních kompetencí u dětí předškolního věkuAutor: Bytešníková, Ilona
Rok: 2007
ISBN: 9788021044548
NKP-CNB: cnb001793429
OCLC Number: (OCoLC)237067493
OKCZID: 110116162
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Rozvoj komunikačních kompetencí u dětí předškolního věku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 200 s. ISBN 978-80-210-4454-8.


Anotace

 

Publikace má charakter monografické studie s kvantitativním výzkumem. Je určena odborné komunitě i široké veřejnosti. Může rovněž sloužit jako učební text pro studenty speciální pedagogiky, specializace logopediea surdopedie bakalářského i magisterského studia v prezenční a kombinované formě, studenty učitelství pro 1. stupeň základní školy a dále pro učitelky mateřských škol, které si rozšiřují svou aprobaci v rámci doplňujícího studia v celoživotním vzdělávání.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Nakladatelství Masarykovy univerzity
Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)