Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2171273 obálek a 536597 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Rozvoj komunikačních kompetencí u dětí předškolního věku

Rok: 2008
ISBN: 9788021044548
NKP-CNB: nkc20081793429
OCLC Number: 237067493
OKCZID: 110116162

Citace (dle ČSN ISO 690):
BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Rozvoj komunikačních kompetencí u dětí předškolního věku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 200 s. ISBN 978-80-210-4454-8.
Zdroj:


Anotace

 

Publikace má charakter monografické studie s kvantitativním výzkumem. Je určena odborné komunitě i široké veřejnosti. Může rovněž sloužit jako učební text pro studenty speciální pedagogiky, specializace logopediea surdopedie bakalářského i magisterského studia v prezenční a kombinované formě, studenty učitelství pro 1. stupeň základní školy a dále pro učitelky mateřských škol, které si rozšiřují svou aprobaci v rámci doplňujícího studia v celoživotním vzdělávání.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Československá bibliografická databáze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.235.74...)