Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2892039 obálek a 873440 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Lekce pro život: drama a integrované kurikulumAutor: Clark, Jim a Masarykova univerzita
Rok: 2008
ISBN: 9788021045804
NKP-CNB: cnb001808133
OCLC Number: (OCoLC)259736881
OKCZID: 110117388
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
Lekce pro život: drama a integrované kurikulum. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 127 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné pouze v této knihovně)
Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné pouze v této knihovně)Anotace

 

Lekce pro život je knihou, která se může stát pomocníkem především těm, kteří si do svých školních vzdělávacích programů zabudovali novou filosofii výchovy, nový způsob výuky založený na podpoře a vzájemné spolupráci, práci v týmu, kteří se rozhodli integrovat učivo, předkládat žákům aktuální problémy, diskutovat o nich, učit žáky komunikovat, vzájemně si naslouchat, předcházet problémům nebo následně hledat různé způsoby jejich řešení, hledat paralely života a učební látky, pracovat na projektech, a to vše pomocí dramatické výchovy.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Nakladatelství Masarykovy univerzity


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)